Όροι χρήσης διαγωνισμού

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό του iloveyougreece.gr

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 17/05/2015 μέχρι και τις 11/06/2015

2. Η κλήρωση θα γίνει 12/06/2015 στις 20.00 και την ίδια μέρα θα ανακοινωθεί το όνομα του νικητή. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί και με μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί και στον ιστότοπο iloveyougreece.gr σε ανάρτηση.

3. Από τον διαγωνισμό θα κληρωθεί (1) ένας νικητής, ο οποίος θα κερδίσει δυο (2) διανυκτερεύσεις σε δίκλινο στο Ξενοδοχείο «Αλεξανδρή» στις Σπέτσες. Ημερομηνίες διανυκτέρευσης Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 και Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

Δώρο διαγωνισμού:

*Δυο (2) διανυκτερεύσεις σε δίκλινο στο Ξενοδοχείο «Αλεξανδρή» στις Σπέτσες για τις ημέρες Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 και Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 (Τηλέφωνο: 22980-73073 – ιστοσελίδα: www.alexandrishotel.com)

(*Οι ημερομηνίες για τις διανυκτερεύσεις δεν μπορούν να αλλάξουν ημέρα*)

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι επισκέπτες-αναγνώστες του σιτε iloveyougreece.gr που θα ακολουθήσουν την διαδικασία (5.) που αναφέρεται παρακάτω και που έχουν ολοκληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος άτομα που διαμένουν στην Ελλάδα.

5. Για να συμμετάσχει κάποιος/α στον διαγωνισμό πρέπει, α) να κάνει like στη σελίδα του iloveyougreece.gr στο facebook, β) να κάνει share την ανάρτηση του διαγωνισμού στο προφίλ του στο facebook.

6. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μπορεί να αντικατασταθεί με κάτι άλλο εκτός του προκαθορισμένου δώρου, και δεν ανταλλάσσετε με χρήματα.

7. Για την αποδοχή του δώρου απαιτείται η συναίνεση του νικητή να δημοσιευθεί το όνομά του σε ανάρτηση στο σιτε iloveyougreece.gr. Σε περίπτωση που αρνηθεί δεν μπορεί να παραλάβει το δώρο και θα επιλέγει επιλαχόντας. Το iloveyougreece.gr δεν έχει καμία νομική ευθύνη για την ανάρτηση του ονόματος του νικητή από την στιγμή που ο νικητής δεχτεί το δώρο.

8. Το iloveyougreece.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τoυ.

9. Το iloveyougreece.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το δώρο του διαγωνισμού καθώς και τον νικητή.

10. Μετά την λήξη του διαγωνισμού και την ανακοίνωση του νικητή, το iloveyougreece.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραλάβει του δώρου (διανυκτέρευση) από τον νικητή, από τον χορηγό του δώρου.

11. Το iloveyougreece.gr έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό, ενημερώνοντας με μια απλή ανακοίνωση με ανάρτηση στο iloveyougreece.gr. Με τη δημοσίευση της ανάρτησης ο διαγωνισμός σταματάει και κανένας από τους συμμετέχοντες σε αυτόν δεν θα νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή του ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.

12. Η συμμετoχή στον διαγωνισμό πρoϋπoθέτει τηv αvεπιφύλακτη απoδoχή του συνόλου τωv παραπάvω όρωv και προϋποθέσεων.