Παρά την ύφεση, όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, ο τουρισμός αντέχει. Ειδικότερα, το πρώτο πεντάμηνο του έτους, που δεν είναι και η «δυνατή» περίοδος για τη χώρα, καταγράφεται ταξιδιωτικό πλεόνασμα 1,13 δισ. ευρώ, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να παρουσιάζουν αύξηση κατά 10,6%. Μόνο το Μάιο οι επισκέπτες στη χώρα μας έφτασαν τα 1,652 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Συγκεκριμένα, με βάση τα προσωρινά στοιχεία, το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο το Μάιο του 2014 παρουσίασε πλεόνασμα 897 εκατ. ευρώ έναντι 868 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,4%. Αύξηση παρουσίασαν το μήνα Μάιο 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (στις οποίες πλέον συμπεριλαμβάνονται οι εισπράξεις από κρουαζιέρες) κατά 8 εκατ. ευρώ ή 0,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.071 εκατ. ευρώ έναντι 1.062 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Αντιθέτως, μείωση παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 21 εκατ. ευρώ ή 11% (Μάιος 2014: 173 εκατ. ευρώ, Μάιος 2013: 195 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 12,6%, καθώς η μέση κατά ταξίδι δαπάνη μειώθηκε κατά 10,6%. Σημειώνεται ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 56,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 61% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2014, το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 1.133 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 1.061 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,7%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, κατά 186 εκατ. ευρώ ή 10,6%, σε σύγκριση με την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 115 εκατ. ευρώ. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 17%, καθώς η μέση κατά ταξίδι δαπάνη μειώθηκε κατά 30 ευρώ ή 5,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 26,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 14,6% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Λιγότεροι Γερμανοί, περισσότεροι Γάλλοι

Το Μάιο του 2014, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 7,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 (Μάιος 2014: 670 εκατ. ευρώ, Μάιος 2013: 623 εκατ. ευρώ). Οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 παρουσίασαν μείωση κατά 41 εκατ. ευρώ ή 10,6% (Μάιος 2014: 350 εκατ. ευρώ, Μάιος 2013: 391 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 7 εκατ. ευρώ ή 1,7% όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 23,3% (Μάιος 2014: 211 εκατ. ευρώ, Μάιος 2013: 171 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, όσον αφορά στις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσίασαν μείωση κατά 24,8% τον Μάιο 2014 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2013 (Μάιος 2014: 171 εκατ. ευρώ, Μάιος 2013: 227 εκατ. ευρώ), ενώ αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 34,5% (Μάιος 2014: 124 εκατ. ευρώ, Μάιος 2013: 92 εκατ. ευρώ). Αύξηση κατά 17 εκατ. ευρώ ή 15,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, αύξηση κατά 2,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 80 εκατ. ευρώ, ενώ εισπράξεις από τις ΗΠΑ παρέμειναν σταθερές και διαμορφώθηκαν στα 83 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 10,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 κατά 14,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 1.122 εκατ. ευρώ, και δευτερευόντως στις εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 που διαμορφώθηκαν σε 738 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν σε 758 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 6,9% και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 34,9%.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 12,6% και διαμορφώθηκαν σε 274 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 21,2% και διαμορφώθηκαν σε 168 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν σε 194 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,7%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 7,8% οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 111 εκατ. ευρώ, και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ κατά 1,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 134 εκατ. ευρώ.

Πηγή: protothema.gr

Comments are closed.