ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το iloveyougreece.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους ακόλουθους όρους χρήσης τους οποίους οι επισκέπτες – χρήστες οφείλουν να αποδεχθούν και να σέβονται. Οι νομικές ρυθμίσεις που προβλέπει η Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία διευρύνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις που δημιουργεί η καθημερινά αναπτυσσόμενη τεχνολογία.

Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου iloveyougreece.gr έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό κλπ).

Το iloveyougreece.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να εμπλουτίζει ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες – χρήστες της.

Το iloveyougreece.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών-χρηστών με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που προβάλλονται ή διαφημίζονται στο δικτυακό της τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Το iloveyougreece.gr δεν αποδέχεται το περιεχόμενο ή της υπηρεσίες δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners).

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική οποιουδήποτε περιεχομένου του iloveyougreece.gr με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκδότη και χωρίς αναφορά στην πηγή.

iloveyougreece.gr

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου (iloveyougreece.gr) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

Το iloveyougreece.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Αποκλεισμός ευθύνης

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου δεν παρέχει καμία εγγύηση, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο iloveyougreece.gr δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη. Ο επισκέπτης αξιολογεί το περιεχόμενο των πληροφοριών που του παρέχεται και δρα αυτοβούλως, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης του διαδικτυακού τόπου.

Το iloveyougreece.gr, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Επίσης, το iloveyougreece.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται.

Επίσης, δεν εγγυάται ότι ο παρόν διαδικτυακός τόπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση το iloveyougreece.gr.

Παράλληλα, το iloveyougreece.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το iloveyougreece.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων, στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Επισκέπτες/χρήστες του iloveyougreece.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του σχετικού διαδικτυακού τόπου που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το iloveyougreece.gr. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το iloveyougreece.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Ολόκληρο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του iloveyougreece.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του iloveyougreece.gr διατίθενται στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση.

Κατά τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του υλικού της ιστοσελίδας, η αποθήκευσή του σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή του σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, η εκτύπωση ή η ανατύπωσή του και η ηχογράφησή του με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το iloveyougreece.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος portal και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το iloveyougreece.gr.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του iloveyougreece.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης.

Το iloveyougreece.gr συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά.

Περαιτέρω, ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δύναται να τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – επισκεπτών. Αυτά τα στοιχεία δεσμεύεται να μην τα διαθέσει προς πώληση, ενοικίαση ή δημοσιοποίηση τους σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη, με εξαίρεση την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων.

Το iloveyougreece.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου δύναται, αφού επικοινωνήσει με το διαχειριστή του, να εξακριβώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου και να αιτηθεί τη διόρθωση ή διαγραφή του.

Το iloveyougreece.gr μπορεί μελλοντικά να χρησιμοποιήσει cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του iloveyougreece.gr και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του iloveyougreece.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του iloveyougreece.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του iloveyougreece.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Δυνατότητα υποβολής σχολίων

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του iloveyougreece.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου από τον επισκέπτη / χρήστη του διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

«Τα αφιέρωμα που προβάλλοντα στο iloveyougreece.gr έχουν κάποιες πληροφορίες για την εκάστοτε περιοχή(λίγα λόγια), και μέσα στο άρθρο θα έχει και επιχειρήσεις σαν πρόταση-χορηγός αφιερώματος, που θέλουν να προβληθούν-διαφημιστούν στην ιστοσελίδα μέσα στο αφιέρωμα.

Η προβολή της κάθε επιχείρησης στο αφιέρωμα θα ισχύει για ένα χρόνο, από την ημέρα δημοσίευσης του αφιερώματος.

Η προβολή της επιχείρηση στο αφιέρωμα θα περιλαμβάνει, δυο λόγια για την επιχείρηση, διεύθυνση, τηλεφωνά, ιστοσελίδα και μια φωτογραφία.»

Το σύνολο του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του iloveyougreece.gr διατίθεται στους επισκέπτες και τους χρήστες μόνο για προσωπική χρήση και ενημέρωση. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του, αναπαραγωγή και αναδιανομή του χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του iloveyougreece.gr.

Το iloveyougreece.gr δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο για την ορθότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου των σελίδων του ή άλλων διασυνδεδεμένων, δικτυακών τόπων που αναφέρονται στις σελίδες του. Δεσμεύεται παρόλα αυτά ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι προβαλλόμενες πληροφορίες να είναι ενημερωμένες και επίκαιρες. Εντούτοις δεν δεσμεύεται κατά οιοδήποτε τρόπο ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Επιπλέον, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για θετική η αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε ή θα προκληθεί σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο ή τυχόν διαφημιστικό υλικό που μπορεί να προβάλλεται.

-Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου (iloveyougreece.gr) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

-Το iloveyougreece.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

-Μέσω της υπηρεσίας iloveyougreece.gr παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα να αναζητήσει μια επιχείρηση, εταιρία ή έναν επαγγελματία χρησιμοποιώντας κατηγορίες επαγγελμάτων ή λέξεις κλειδιά με το είδος της επιχείρησης κτλ.

-Το περιεχόμενο και η υπηρεσία παρέχονται «ως έχουν». To iloveyougreece.gr δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, αρτιότητα, εγκυρότητα, πληρότητα των πληροφοριών. To iloveyougreece.gr δεν ευθύνεται για αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του προσωπικού του εξοπλισμού και λογισμικού από ιούς κτλ.

-Το iloveyougreece.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό των διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι του.

-Κάθε επιχείρηση που προβάλετε στο iloveyougreece.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το iloveyougreece.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που έχει αναρτήσει (προβολή επιχείρησης).

-Το iloveyougreece.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε συμφωνία – αγορά – συνεργασία, κάνουν οι χρηστές του site με τους διαφημιζόμενους σε αυτό.

-Το iloveyougreece.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που προβάλλονται στο iloveyougreece.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

-Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου από τον χρήστη του διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

*Στο iloveyougreece.gr σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σου, τo email σου παραμένει απόλυτα ασφαλές, δεν κοινοποιείται σε τρίτους και θα συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για να μαθαίνεις νέα που σε ενδιαφέρουν για την επιχείρηση σου. Συνεχίζοντας να επικοινωνείς μαζί μας, αποδέχεσαι τους ανανεωμένους Όρους Χρήσης για τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).*

GDPR

Πολιτική Απορρήτου

Η iloveyougreece.gr κατά την πλοήγηση σας στο iloveyougreece.gr, συλλέγει έναν περιορισμένο αριθμό από προσωπικές αλλά και ανώνυμες πληροφορίες, με στόχο να παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Το παρόν θέτει το πλαίσιο στο οποίο η iloveyougreece.gr επεξεργάζεται οποιαδήποτε πληροφορία συλλέγεται ή παρέχεται από τους χρήστες της και αναλύει τις πρακτικές με τις οποίες η iloveyougreece.gr μεταχειρίζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται επεξεργάζονται βάσει της ελληνικής νομοθεσίας καθώς και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. ΤΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Ανώνυμα στοιχεία

Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στις σελίδες iloveyougreece.gr ανώνυμα και χωρίς να παρέχει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Τα μόνα στοιχεία που συλλέγονται από αυτόν είναι κάποιες ανώνυμες πληροφορίες όπως η IP διεύθυνση του υπολογιστή του, η ημέρα και ώρα της επίσκεψης και άλλες παρεμφερείς, μη προσωπικές πληροφορίες. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της iloveyougreece.gr και δεν περιέχουν κανένα προσωπικό στοιχείο για τους επισκέπτες.

2. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Linkwise σε καμία περίπτωση δεν μοιράζεται τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους. Τα στοιχεία σας χρησιμοποιούνται μόνο για τη λειτουργία της υπηρεσίας.

3. ΠΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα είναι διαθέσιμα μόνο σε εσάς.
Επιπλέον, η iloveyougreece.gr χρησιμοποιεί ssl ψηφιακό πιστοποιητικό ασφαλείας ώστε να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μέσω του πιστοποιητικού αυτού, ο browser του πελάτη μπορεί αυτόματα να ελέγξει ότι έχει πράγματι συνδεθεί με τον πιστοποιημένο server της iloveyougreece.gr και να εξακριβώσει την αυθεντικότητα της προέλευσης και την εγκυρότητα των δεδομένων που λαμβάνει.

4. COOKIES
Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, η iloveyougreece.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας της.

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με δεδομένα τα οποία αποστέλλονται από μια ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη. Μας βοηθούν να αποθηκεύσουμε πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας, να παραμετροποιούμε τη σελίδα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας, να ελαχιστοποιούμε την ταχύτητα ανταπόκρισης στην περιήγηση και στις αναζητήσεις σας και να μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε όταν επιστρέφετε στη σελίδα μας. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν βλάπτουν το σύστημα του χρήστη. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιεί η iloveyougreece.gr δεν περιέχουν καμία απολύτως προσωπική πληροφορία για τον χρήστη.

Τι cookies χρησιμοποιούμε

i) Απολύτως απαραίτητα cookies
Πρόκειται για cookies χωρίς τα οποία δεν είναι δυνατή η χρήση της υπηρεσίας καθώς είναι απαραίτητα για την εκτέλεση βασικών λειτουργιών.
ii) Cookies προτιμήσεων
Αυτά τα cookies αποθηκεύουν τις προτιμήσεις του χρήστη κατά την περιήγησή του στη iloveyougreece.gr. Χρησιμοποιούμε cookies προτιμήσεων για να αποθηκεύσουμε επιλογές του χρήστη όπως π.χ. πόσα affiliate προγράμματα επιθυμεί να βλέπει ανά σελίδα κλπ.
iii) Cookies analytics
Τα cookies analytics μας βοηθάνε να εξάγουμε στοιχεία για τον τρόπο χρήσης του site από τους χρήστες, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Σύνδεση με ιστοσελίδες άλλων εταιρειών

Η iloveyougreece.gr μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα μέτρα προστασίας των δεδομένων για τις εξωτερικές ιστοσελίδες που μπορεί να έχετε πρόσβαση μέσω αυτών των συνδέσεων. Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε σε σχέση με την προστασία των δεδομένων σας σε αυτούς τους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους.