Φωτογραφίες από την Κεφαλονιά.
Ευχαριστούμε την Αναστασία Ζουρ. για τις φωτογραφίες.


Comments are closed.