Φωτογραφίες από την Κεφαλονιά.
Ευχαριστούμε την Αναστασία Ζουρ. για τις φωτογραφίες.


No comments yet.

Leave a Reply